پیگیری وضعیت سفارشات من در شیت مارکت

سامانه رهگیری سفارشات

شیت مارکت برای نخستین بار در کشور سامانه رهگیری آنلاین خرید سفارشات را در کشور راه‌اندازی می‌کند. این سامانه به زودی در دسترس عموم برای استفاده قرار خواهد گرفت.

با شیت مارکت به روز باشید...